Партнерлар
Биз бир қанша сырт ел компаниялары менен биргеликте ислеў ушын партнерлық шәртнамалар дүздик. Партнерларға өзлериниң жумыс штатларын жетилистириуде «Kuber» агентлиги жәрдем берип атыр. Жумысшыларды үйретиў, окытыў хәм клиентимиздиң талапларына муўапық етип таярлап жибериўде жәрдем корсетпектемиз.

Биз хәр бир партнерларымыздың талапларында көрсетилгениндей жумысшыларды оқытып, үйретип, таярлап жумыс орнына жибериўге тайынбыз.

Биз бенен шартнама дүзбекши болған хәр бир партнерға қууанышлымыз хәм де партнерларымыз бенен узак мүддет ислесиуди нийет етемиз.

Бизлердиң партнерлар:
СИЗ БЕНЕН СӘУБЕТЛЕСИУГЕ БӘРҚУЛЛА ТАЯРМЫЗ
info@kuberjob.com
+99 890 651 80 08